Verkkosivutunnisteen arvon määrittää itse verkkosivutunniste sekä sen ylätason verkkosivuntunniste. Yleensä selkeät, ymmärrettävän nimen muodostavat tunnisteet, joilla on kunnollinen historia verkossa, ovat arvokkaita. Joissain tapauksissa myös pelkkä ylätason tunniste voi nostaa verkkotunnisteen arvon korkeaksi, vaikka itse verkkotunniste ei olisikaan kovin arvokas muilla ylätason verkkotunnisteilla.