Verkkotunnisteet jaetaan niiden ylätason verkkotunnisteiden mukaan ryhmiin. .com:in verkkotunnisteryhmää kuuluu esimerkiksi kaikki verkkotunnisteen .com- verkkotunnisteen alla olevat verkkotunnisteet. .org- tunnisteen alle kuuluu taas eri verkkotunnisteryhmän verkkotunnisteet. ICANN alunperin hallinnoi kaikkia verkon verkkotunnisteita, mutta nykyään niiden hallinointia on delegoitu muillekin järjestöille ja yrityksille, kuten esimerkiksi Verisignille.