VPN:ien vaikutus verkkotunnuksiin

VPN:ien lisääntyvä käyttö vaikuttaa verkkotunnusalueisiin, mikä luo uudet markkinat verkkotunnusten jälleenmyyjille.

VPN (virtual private network)

Kun yhä useammat ihmiset alkavat käyttää VPN:ää, DNS-järjestelmän (Domain Name System) on sopeuduttava toimimaan niiden kanssa. Tämä voi olla hankalaa, sillä IP-osoitteet eivät välttämättä vastaa käyttäjän todellista sijaintia. Tämän vuoksi verkkotunnusten jälleenmyyjät myyvät usein erilaisia verkkotunnuksia maantieteellisen sijainnin tai käyttötilanteiden mukaan. On arvioitu, että miljoonat ihmiset käyttävät VPN:ää päivittäin suojellakseen yksityisyyttään ja turvallisuuttaan verkossa. Esimerkiski  https://parasvpn.org/ sivusto tarjoaa vinkkejä siihen kuinka löytää paras VPN.

Verkkotunnusmarkkinat

Verkkotunnusmarkkinat ovat nopeasti kasvava alue, ja VPN:n käytön lisääntyminen tarkoittaa, että jälleenmyyjien on mietittävä tarkkaan, miten he käyttävät tätä tekniikkaa hyödykseen. Verkkotunnuksia käytetään yhä useammin markkinointivälineinä, ja yritykset käyttävät niitä vahvistaakseen brändinsä läsnäoloa verkossa. Verkkotunnusten jälleenmyyjien tulisi ottaa hyödyntävät VPN:ien luomia potentiaalisia markkinoita ja tarjoavat verkkotunnuksia, jotka kuvastavat eri maantieteellisiä sijainteja tai käyttöskenaarioita. Verkkotunnusten jälleenmyyjien olisi myös otettava huomioon, miten heidän verkkotunnuksensa näkyvät hakukoneiden tuloksissa, kun käyttäjät käyttävät VPN:ää, sillä tämä voi vaikuttaa merkittävästi heidän tuloihinsa.

Verkkotunnusalueet

VPN:ien käyttö on tehnyt yhä vaikeammaksi DNS (Domain Name Domain) IP-osoitteiden sijainnin kartoittamiseksi, sillä käyttäjä ei välttämättä ole samassa paikassa kuin verkkotunnus. Verkkotunnusten jälleenmyyjien on suunniteltava verkkotunnuksensa sen mukaisesti ja varmistettava, että ne osoitetaan oikein oikealle maantieteelliselle alueelle. Verkkotunnusmarkkinoiden olisi myös tarjottava erilaisia verkkotunnuksia käyttöskenaarioiden mukaan ja mahdollistettava joustavammat kokoonpanot. Verkkotunnusten jälleenmyyjien tulisi myös miettiä, miten heidän verkkotunnuksensa näkyvät VPN:ää käytettäessä, sillä tämä voi vaikuttaa hakukoneiden tuloksiin.

Verkkotunnuksien jälleenmyyjät

Verkkotunnusten jälleenmyyjät ovat yksityishenkilöitä tai yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet DNS-IP-osoitteiden ostamiseen ja myymiseen. He ostavat DNS-IP-osoitteita verkkotunnusrekisterinpitäjältä ja myyvät ne edelleen loppukäyttäjille, jotka haluavat rekisteröidä verkkotunnuksen. Verkkotunnusten jälleenmyyjillä on tärkeä rooli verkkotunnusverkossa ja heidän pitäisi olla tietoisia siitä, miten VPN:ien lisääntyvä käyttö vaikuttaa heidän liiketoimintaansa. Verkkotunnusten jälleenmyyjien on sopeuduttava muuttuviin markkinoihin ja tarjottava verkkotunnuksia, jotka on räätälöity eri paikkakunnille tai eri käyttöskenaarioille.

Verkkotunnisteryhmät (domain zones)

Verkkotunnukset luokitellaan niiden ylätason verkkotunnuksen mukaan. Esimerkiksi kaikki .com-päätteellä olevat verkkosivusto-osoitteet kuuluvat yhteen ryhmään. Sitä vastoin .org-päätteellä varustetut verkkotunnukset kuuluvat eri ryhmään. VPN:ien lisääntyvä käyttö vaikuttaa, koska käyttäjät eivät välttämättä ole samassa paikassa kuin heidän DNS-IP-osoitteensa.

Verkkotunnusalueet ovat verkkotunnuksen osoite, ja ne vastaavat eri maantieteellisiä alueita. Verkkotunnusalueet jaetaan kahteen tyyppiin: Maakoodialueet (ccTLD) ja yleiset aluetunnukset (gTLD). Verkkotunnusten jälleenmyyjät voivat ostaa verkkotunnusosoitteita näiltä eri vyöhykkeiltä sen mukaan, minkä tyyppistä verkkotunnusta he haluavat käyttää. Verkkotunnusten jälleenmyyjien tulisi VPN:ää käytettäessä ottaa huomioon, miten DNS-IP-osoitteet jaetaan eri verkkotunnusalueille.

VPN:n vaikutus verkkotunnusten jälleenmyyntiin

VPN:t ovat avanneet uudet markkinat verkkotunnusten jälleenmyyjille, ja verkkotunnusjärjestelmän on sopeuduttava niihin. Verkkotunnusten jälleenmyyjien tulisi ottaa huomioon, miten heidän verkkotunnuksensa näkyvät hakukoneiden tuloksissa kun niitä käytetään VPN:n kanssa, ja oltava tietoisia eri DNS-IP-osoitteista, jotka liittyvät kuhunkin verkkotunnusalueeseen. Verkkotunnusten jälleenmyyjien olisi myös pohdittava, miten he voivat tarjota verkkotunnuksia, jotka on räätälöity eri paikkakunnille tai käyttötavoille, jotta he voivat maksimoida voittonsa. Kun VPN:ien vaikutus verkkotunnuksiin on tiedossa, verkkotunnus jälleenmyyjät voivat alkaa hyödyntää näiden uusien markkinoiden mahdollisuuksia.